Επίσκεψη στον χώρο του Μουσείου μας την Παρασκευή 1/4 απο τον πατέρα Σεβαστιανό, Αρχιμανδρίτη Αθηνών και γραμματέα των Συνοδικών δικαστηρίων.

Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την παρουσία του.